Máme 200 000 ton ocele skladom. Naše skladové zásoby nájdete tu.

Výukové programy a odborné semináre v odbore oceľových materiálov

Spoločnosť Bohdan Bolzano, s.r.o. poskytuje zákazníkom technickú podporu a pomoc formou odborných seminárov v odbore oceľových materiálov.

Prednášajúcim a odborným garantom je technický riaditeľ spoločnosti Ing. Erich Přibil, CSc.

V úvahu prichádzajú napr. nasledujúce tématické celky:

  • náuka o materiáli
  • technické normy oceľových výrobkov
  • úžitkové vlastnosti ocelí a výrobkov z ocele pre rôzne účely použitia
  • skúšobníctvo a preverovanie akosti
  • základy technológie výroby a spracovanie hutných výrobkov

Cieľom seminárov a programov je odovzdať cieľovej skupine pracovníkov (obchod, zásobovanie, technológia, konštrukcia, atď.) praktické poznatky, ktoré zlepšia ich orientáciu v problematike výroby a použitia oceľových materiálov.

Témy sú prednášané spôsobom, ktorý zodpovedá zloženiu poslucháčskeho tímu respektíve jeho odbornosti. Ku každému programu sú poskytované študijné materiály.

Výhody vyplývajúce z absolvovania seminárov:

1. Vysoká odborná úroveň je zabezpečená dlhoročnou praxou prednášajúceho v oblastiach technológie, technického servisu, skúšok oceľových výrobkov a obchodu s hutným materiálom. Účastníci môžu podľa záujmu a v rámci zvolenej témy konzultovať konkrétnu problematiku a využívať získané poznatky vo svojej profesii.

2. Obsah seminára určuje zákazník. Neexistuje žiadny univerzálny a vopred pripravený rutinný produkt. Program je z hľadiska rozsahu, obsahu i samotného priebehu vždy zostavený podľa požiadavky účastníkov alebo objednávateľa. Časť seminára je vždy venovaná diskusii k prednesenej látke a tiež konkrétnym otázkam účastníkov.

Záujemci o semináre sa môžu pre podrobnosti obracať na našich obchodníkov alebo priamo na adresu erich.pribil@bolzano.cz

Ponuka téma pre usporiadanie seminára tu.

AKÉ SÚ NAŠE SEMINÁRE?

Vysoká odborná úroveň

Výber tém podľa zloženia poslucháčov

Obsah seminára určuje zákazník

Študijné materiály ku každému programu

Diskusia a praktický presah